Zekât’ın Teşri Kılınması

By | 12 Haziran 2015

zekatin-tesri-kilinmasi   En sahih görüşe göre zekât, Hz. Peygamber (sav)’in Medine’ye hicret edişinin ikinci yılında teşri kılınmıştır. Zekât, İslâm’ın en önemli rükünlarmdan biridir. Zekât’m farziyetini inkâr eden kimse kafir olur. Zekât, Kuran ve Sünnet ile sabittir.