Zekât’ın Hikmeti ve Faydaları

By | 12 Temmuz 2015

zekatin-hikmeti-ve-faydalari    Eğer kişi zekâtını, bizzat kendisi malından ayırıp verirse bu durumu daha bariz bir şekilde hisseder. Bunlarla birlikte kişi, Allah (cc) rızası için infak etmenin sevabını da elde eder.
2) Zekât, zekât verenle alanlar arasındaki kardeşlik ve sevgi bağlarını pekiştirir. Zekât’ın toplumda yayıldığı, her müslümamn malının zekâtını hak sahiplerine verdiği düşünülecek olursa, müslümanlar arasındaki yakınlaşmanın, kaynaşmanın derecesi kestirilebilir. Müslümanlar arasında yakınlaşma, kaynaşma olmazsa, toplumun temel taşı mesabesinde olan birlik ve beraberlik sağlanamaz. Müslümanlar birbirlerine tek bir vücut gibi sevgi ve şefkat göstermek zorunda oldukları halde bunu yapmazlarsa, toplum ayakta kalamaz.
3) Toplumun sınıflan arasında zekât sayesinde denge sağlanır. Sosyal ayrılıklara sebep olan, toplumda fakirlik kapısını açan sebepler ne şekilde meydana gelirse gelsin zekât, toplumun ihtiyaçlarını karşılar. Zekât, fertler arasında meydana gelecek sosyal farklılıkların tehlikelerinden, fakirliği meydana getiren sebeplerden toplumu koruyacak tek çaredir.
4) Zekât, tembellik ve tembelliğin sebeplerinin çoğunu ortadan kaldırır. Tembelliğin en önemli sebebi fakirliktir; çünkü hiç mala sahip olmayan insan bir şey yapma imkânına da sahip olamaz. Fakat, gereğince zekât müessesesi çatıştığında, fakir için de iş imkânı sağlanmış olur.
5) Zekât, kalpleri kin, nefret ve hased gibi tehlikeli mikroplardan temizleyecek tek yoldur. Merhamet, şefkat ve yardımlaşma duygulan toplumdan kalktığı zaman, bu tehlikeli mikroplar yayılmaya başlar. Zekât müessesesi çalıştırılıp toplumda yaygınlaştırıldığı vakit ise meyveleri açık bir şekilde görünerek kalpleri kin ve nefretten temizlemede zekâtın hayret verici bir etki yaptığı görülür; halkı, maddî derecelerinin değişik olmasına rağmen kardeş yapmada Önemli bir rol oynar.
“Onların mallanndan bir sadaka (zekât) al ki onunla kendilerini temizleyip arındırasın.” (Tevbe Sûresi, 9/103)