Zekâta Tabi Olan Hayvanlar Nelerdir?

By | 12 Mayıs 2015

zekata-tabi-olan-hayvanlar-nelerdir     Buradaki hayvanlardan maksat, sevâim’dir. Sâime’nin çoğulu olan sevâim, alûfe’nin zıddıdır. Senenin çoğu ahırda yemle beslenen hayvanlara alûfe; senenin çoğu kırda yayılanlara ise sâime denir.
Senenin çoğunda, hatta yansında ahırda yemle beslenen hayvanlar, sâime sayılmadığı gibi, umuma ait otlaklarda değil de, özel otlaklarda parayla otlatılan hayvanlar da sâime sayılmazlar ve dolayısıyla da zekâta tabi olmazlar.
Kırda otlatılan hayvanlardan zekâta tabi olanlar, yalnızca şu üç çeşittir:
1. Deve.
2. Sığır ve manda gibi sığır cinsinden olanlar.
3. Koyun ve keçi.
At, katır ve merkep, -ticaret için olmadıkça- kırda otlatılsa da zekâta tabi değildir.
Yine yük taşıma, çifte koşma ve binme amacıyla beslenen deve ve sığırlar, kırda otlatılsa bile zekâta tabi değildir.
Sâime denilen hayvanlardan, cinslerine göre senede bir defa olmak üzere belli bir zekât alınır.