Zekât Verilmeyecek Yerler

By | 4 Mayıs 2015

zekat-verilmeyecek-yerlerZekâtın kimlere verileceği belli olmakla birlikte onun kimlere verilemeyeceği de tespit edilmiş ve bu sınıflar uygulamanın dışında değerlendi-rilmişlerdir. Buna göre zekât verilemeyecek yerler;

Zenginler

Maddî imkânı yerinde olan zenginler (nisab miktarı veya daha fazla mala sahip olan kimse), almakla değil zaten zekâtı vermekle yükümlüdürler ve kendilerine zekât verilmemektedir.

Çalışma Gücü Olanlar

Normal şartlarda fakir ve yoksulun yanında olan İslâm, çalışma gücü olduğu halde bu imkânını üretime dönüştürmeden hazırdan yemeyi âdet haline getirmiş asalak tiplere de zekât verilmesinin doğru olmadığını belirtmektedir. Zira zekâttan maksat, toplumda asalak grupların türemesi değil, arızî ve geçici olan yoksulluk halinden insanların kurtularak üretime katılmalarıdır.

Gayr-i Müslimler

Zekâtın verilme şartlarından biri de, verilecek şahsın Müslüman olmasıdır ki, bu durumda -müellefe-i kulûb gibi istisnalar dışında- gayr-i Müslimlere zekât verilmemektedir.

Yakın Akraba

Kişi hanımı, ana-baba ve çocukları gibi birinci dereceden bakmakla yükümlü olduğu yakın akrabalarına da zekât veremez. Çünkü zaten onlara bakmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğünü zekâtından düşüremez. Ana-babadan kasdedilen, kişinin ebeveyni, dedeleri, nineleri, onların ebeveyni…şeklinde çıkabildiği kadar yukarısı; çocuklardan kasıt ise aynı şekilde çocuklar, torunlar, onların çocukları.. .şeklinde inebildiği kadar aşağısıdır.

Benî Haşim

Zekât verilmesi yasak olan bir diğer zümre de, Peygamber Efendimizin akrabaları olan Haşimoğullarıdır. Allah Resulü’nün kendisi de, hediye kabul ettiği halde sadaka kabul etmiyordu. Aynı şekilde kendi akrabalarının da zekât ve sadakadan pay almalarını bizzat kendisi yasaklamıştır.
Haşimoğullarından maksad, Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) amcaları Hz. Abbas ile Hâris’in nesli ile Hz. Ali ve kardeşleri Akîl ile Cafer’in neslinden gelenlerdir. Devlet hâzinesinin ganimetler kısmından bunların ihtiyaçları karşılanır. İhtiyaç halinde iken kendilerine zekât verilebileceğini söyleyen fıkıh âlimleri de vardır.