Zekat Nedir Kimler Zekat Verir?

By | 23 Haziran 2015

zekat-nedir-kimler-zekat-verirİslâm’ın beş şartından 4 ncüsü, Zekâttır.
Dînî ölçülere göre, zengin sayılan Müslümanların (kadın olsun, erkek olsun), seneden seneye malının ve parasının kırkta birini fakir olan Müslümanlara vermesidir. Zekât vermek farz bir ibâdettir.
Zekât, Kur’ân-ı Kerim’de namaz ile birlikte 37 (otuz yedi) yerde geçiyor. Zekât üzerinde bu kadar fazla durulması, onun dînimizde büyük bir önemi olduğunu gösterir.
Kimler Zekât Verir?
Dînin zengin saydığı kimseler zekât verir. Dînen zengin, yâni aslî ihtiyâcından ve borcundan başka (fazla olarak) “Nisâb” miktârı mal veya parası olan zekât verir.
Nisâb, dînimizin koyduğu zenginlik ölçüsüdür. Müslüman kişinin, borcundan ve asıl ihtiyâcından başka ve fazla olarak, belirlenen bu ölçü (zenginlik ölçüsü), miktârı (ve daha fazla) malı veya parası olan Müslüman kimse dinimizce zengin sayılır.
Nisâb, malın zekât düşen miktarının adıdır. Bu miktar gümüşde 200 dirhem (640 gr), altında 20 miskal (96 gr), devede 5, sığırda 30 ve koyun keçide 40 adettir. (Nisab miktarından aşağı (az) olan mala (zenginliğe) zekât düşmez.