Zekât Kime Verilmez?

By | 3 Ağustos 2015

zekat-kime-verilmezAna-babaya, dede ve ninelere, oğluna, kızma ve torunlara zekât verilmez..
Karı kocasına koca karısına veya bunlardan herbiri diğerine zekât veremez.
Zekât vermekle mükellef bulunanlara (yâni zenginlere) zekât verilmez.
Müslüman olmayan fakirlere, zekât verilmez. Cami, çeşme, yol, köprü, medrese, okul ve benzerlerini yaptırmak ve onarmak için zekât verilmez.