Zekât Kime Verilir?

By | 23 Haziran 2015

zekat-kime-verilir1) Zekât fakirlere verilir. Zekât verecek (nisâba ulaşmayan) malı ve parası olmayan kimselere fakir denir.
2) Miskinlere verilir. Karnını bile doyuracak durumda olmayan yoksul (isteyici derecesinde) yoksul kimselere miskin denir. Miskin, fakirden daha yoksul olan kimseler demektir.
3) Borçlulara verilir. İsrâfı olmayan fakat geliri geçimine yetmeyip borçlanan kimselere zekât verilir. (Hattâ borçsuz fakire vermekten borçlu olana vermek daha uygun, daha isâbetlidir denmiştir.
4) Yolculara verilir. Memleketinden uzak düşmüş, yolda-belde parası bitip parasız yoksul kalan Müslümanlara (yolculara) fakir askerlere, esirlere, göçmenlere de zekât verilir. Bu gibi kimse ve kimselere zekât verilerek bu insanlara yardım edilir.