Yüce Peygamberimiz Hazret-İ Muhammed (Aleyhisselâm)

By | 2 Temmuz 2015

yuce-peygamberimiz-hazret-i-muhammed-aleyhisselamEhl-i Sünnet inancına göre, bizim Peygamberimiz Hazret-i Muhammed (Aleyhissalâtü vesselam), dünyâda yaşamış, yaşayan ve yaşayacak olan tüm insanların en büyüğü, en yücesi (seyyidi/efendisi) ve ulusudur (Sallallâhü aleyhi ve sellem).
Allâh yoluna yönelmek isteyen, her iki dünyâda da insan gönlünün istediği bir saâdet ve mutluluk içinde olmak isteyen her Müslüman için tutulacak en doğru yol, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in yoludur. Bunun için her Müslümanın Peygamberimizin mübârek hayâtını, yaşayışını çok iyi bilmesi ve O’nun izinden gitmesi gerekmektedir.
Sevgili Peygamberimizin, 571 Milâdi yılında Mekke’de doğmasıyla insanlık hiç görmediği ve göremeyeceği büyük bir inkılâb ve kurtuluş çağına girmiştir.