«Yolcuyuz..»

By | 29 Haziran 2015

yolcuyuzEy kardeş! Yolcuyuz hazırlansana,
Bu fâni dünyadan göçeriz bir gün,
Ölümden kurtuluş yoktur insana,
Omuzlar üstünde geçeriz bir gün..
Duydun mu ecele çare bulanı,
Bu dünya üstünde bâki kalanı,
Hazırla kendine lâzım olanı,
Elveda bayrağı açarız bir gün..
Azrail, vâ’desi dolanı bilir;
Dâvetsiz konuktur, her eve gelir;
Dostların ağlarlar, düşman sevinir;

İyiyi, kötüyü seçeriz bir gün..
Kazanla teneşir haberci olur,
Ölümün etrafta çabuk duyulur,
İpekler, sırmalar hepsi soyulur,
Beş arşın kefeni biçeriz bir gün..
Musallâ dediğin bir mehenk taşı,
Şahittir insana eşi, yoldaşı;
Âkilsen, kefeni başında taşı;
Evlâd-ü iyalden kaçarız bir gün..
Bineğin tabuttur, unutma sakın;
Kapının önüne gelmesi yakın,
Rizası olmazsa Cenab-ı Hakkm,
Âleme dehşetler saçarız bir gün..
Mezardır fâninin en son durağı,
İymanın nurudur onun çerağı,
Melekler getirir bize Bürağı,
Cennet-i â’lâya uçarız bir gün..
Mü’minin makamı Cennet-ün-nâ’im,
Münkirin makam berzah-ül-cahiym,
Son nefes bizlere lütfeder Rahiym,
Eceli bal gibi içeriz bir gün..
Bu kara toprağa insandır mâye,
Amel-i salihtir kabre sermaye,
Varınca huzur-u fermanfermaye,
Hayırla şerleri ölçeriz bir gün..
Ey Aşkî! ölüme hazır ol her ân,
Rehberin Hak olsun, düsturun Kur’an;
Nasılsa senin de gelecek sıran,
Akimdan çıkarma; nâçanz bir gün..