Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dua ve Anlamı

By | 15 Nisan 2015

yolculuga-cikarken-okunacak-dua-ve-anlami     Bismillah, Allahumme ente’s-sâhıbu fı’s-seferi ve’l-halîfetu fı’l-ehli, Alla- humme’zvi lene’l-arda ve hevvin ‘aleyne’s-sefera, Allahumme innî e’ûzu bike min va’sâi’s-seferi ve keâbeti’l-munkaleb.
“Allah’ın adiyle. Allahım! Sen yolculukta sahibimiz, ailemizin vekilisin. Allahım! Bizim yolu hızla katetmemizi sağla, yolculuğu kolaylaştır. Allahım! Yolculuğun sıkıntısından, kötü duruma düşmekten, dönüşte malımı ve ailemi kötü bir durumda bulmaktan sana sığınıyorum341.”