Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dua

By | 20 Temmuz 2015

yolculuga-cikarken-okunacak-dua-2    Bir kimse yolculuğa çıkmadan bu duayı okursa ve yanında bulundurursa yolculuğu Allah’ın izni ile sağlık ve selamet içinde geçer: “Tevekkeltü alellâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym.”