Yola Çıkarken Ve Dönerken Namaz Nedir?

By | 14 Ağustos 2015

yola-cikarken-ve-donerken-namaz-nedirBir müslümanın evinden çıkarken ve evine girerken iki rek’at namaz kılması çok sevabdır.
Sevgili Peygamberimiz (A.S.):
“Evinden çıkarken iki rek’at namaz kıl ki, seni dışardan gelecek musibetlerden korusun. Eve girince de iki rek’at namaz kıl ki, seni içerden gelecek âfetlerden korumuş olsun.”
buyurmuştur. Hadîsi Beyhâkî Ebû Hureyre’den rivâyet etmiştir. Bu namazda istenilen sûreler okunabilir. Namazdan sonra üç kere salâvât-ı şerife getirilir.
Bu namaz yolculuğa çıkarken ve avdet ederken (döndüğünde) de kılınır demektir. Bunun da sevâbı çoktur (mendubtur).