Yatağa Girince Okunacak Dualar

By | 15 Nisan 2015

yataga-girince-okunacak-dualar    El-Berâ b. ‘Âzib’in rivayet ettiğine göre, Rasûlullah şöyle buyurmuştur: Yatmak istediğinde, namaz abdesti al, sağ tarafına yat, sonra şöyle de:
Allahumme eslemtü vechî ileyke ve fevvadtü emrî ileyke ve elce’tü zahrî ileyke rağbeten ve rahbeten ileyke. Lâ melcee velâ mencâ minke illa ileyke. Âmentü bikitâbike’llezî enzelte ve nebiyyike’llezî erselte.
“Allahım! Kendimi Sana teslim ettim, işimi Sana bıraktım, sırtımı Sana dayadım. Senden ümit ederek ve Senden korkarak yine Sana geldim. Allahım! Senden başka sığınılacak bir yer yoktur. Allahım! İndirdiğin Kitaba, gönderdiğin Peygamber’e inandım.”
Bunlar son sözün olsun, eğer o gece ölürsen, fıtrat üzere ölürsün.”
El-Berâ şöyle rivayet etti: Peygamber yatağına girdiğinde:
Allahumme! Bismike ahyâ ve bismike emûtu.
“Allah’ım senin isminle yaşar, senin isminle ölürüm” derdi.
Uyandığında da:
Elhamdu lillâhillezî ahyânâ ba’de mâ emâtenâ ve ileyhi’n-nuşûr.
“Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah’a hamdolsun. Diriltmek ona mahsustur..