«Visal»

By | 28 Haziran 2015

visalBu gece yâri gördüm, şükür el-hamdü lillah,
Ay ağma yüz sürdüm, şükür el-hamdü lillah..
Bana armağan verdi, dilimden düşmez virdi,
Gönül murada erdi, şükür el-hamdü lillah..
Elifleme belinde, teşbihi var elinde,
Gönlüm aşkın selinde, şükür el-hamdü lillah..
Yüzü nurla bezenmiş, yaradan pek özenmiş,
Ne kadar da güzelmiş, şükür el-hamdü lillah..
Sakal siyah, hiç yok ak; kalbinde nurdan revnak,

Övmüşte yaratmış Hak, şükür el-hamdü lillah..
Tâcı vardı başında, nurdan hilâl kaşında,
Yıkandım göz yaşında, şükür el-hamdü lillah..
Pirim, efendim benim; fedadır can-ü tenim,
Azâd olmaz bendenim, şükür el-hamdü lillah..
Aşkî mest olup gitti, muhabbet cana yetti,
Nureddin’i seyretti, şükür el-hamdü lillah..