«Vazife Ve Mesuliyet»

By | 29 Mayıs 2015

vazife-ve-mesuliyetEhl-ü iyalden,
Mes’ulsün şer’an,
Kurtul vebalden,
Talim et Kur’an..
Dinini öğret,
Ahkâmı bellet,
Âyet ezberlet,
Tam olsun iyman..
Kıldır namazı,
Bildir niyazı,
Hak olsun razı,
Kulundan her ân..
Göster âdabı,
Hayrı sevabı,
Gönül erbabı,
Olsunlar heman..
Helâlden yedir,
Tertemiz giydir,
Haramı bildir,
Bulsunlar irfan..
Oruç tutsunlar,
Hacca gitsinler,
Hakka yetsinler,
İrfana bürhan..
Aşkî uyarır,
Huzura varır,
Hakka yalvarır,
Rahmeder Sübhan..