Vâcib Nedir?

By | 15 Nisan 2015

vacib-nedirSözlükte “sabit, lazım, var ve gerekli olan şey” anlamına gelir. Istılahi manası ise fıkıh bilginlerinin çoğunluğuna göre farz ile eş anlamlıdır. Hanefî uleması farz ve vacip diye ikili bir ayırım yapmışlardır. Hanefîlere göre vacip, yapılmasının gerekliliğini ifade eden deliller, farz kadar kuvveti: ve açık olmayan vazifelere denir. Vaciplerin de farzlar gibi kesin olarak yapılması gerekir. Bundan dolayı vacibe, “amelî farz” da denmektedir. Kurban kesmek, vitir ve bayram namazı kılmak gibi.