Unutkanlıkta Başka Bir Manevi Terkip

By | 20 Haziran 2015

unutkanlikta-baska-bir-manevi-terkip    Yetmiş tane akide şekeri alınır. Her birinin üzerine şu ayeti kerime yazılır:
Ayeti kerime yazılan bu şekerler temiz bir kavanoz içerisine konarak her sabah aç karnına bir tanesi yenir. Yetmiş gün sonra tamamı bitmiş olur. Unutkanlıktan Allah’ın yardımı ile şifaya kavuşmuş olur. (Deyrebi, s:173)
Bir başka manevi uygulama şudur: Okuduğunu unutmaman için kitabı açıp okumaya başlayacağın anda:
Allâhümmeftah aleynâ bi hıkmetike venşur aleynâ rahmeteke yâ zel celâli vel ikrâm.
Allah’ım, hikmet yağmurlarını indir. Ey Celal ve ikram sahibi Allah’ım, üzerime rahmetini yay! duasını okumalısın.
Okuman sona erince de:
Blsmlllâhi ve sübhânellâhl vel hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illellâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi adede külli harfin kütibe ve yüktebü ebedel âbidiyne ve dehred dâhiriyn.
“Okumamı Sen’in adın ile bitirdim. Seni teşbih eder ve Sana hamd ederim, Allah’ım. Sen en büyüksün. Güç ve kuvvet ancak Sen’in verdiğin yardımınladır” diyerek okumanı bitirirsen insanların en keskin zekalısı olursun.” (Deyrebi, s:171)