Umrenin Yapılış Şekli Nasıldır?

By | 13 Mayıs 2015

umrenin-yapilis-sekli-nasildir    Yalnızca umre yapacak olan kimse şöyle hareket etmelidir:
Umre yapacak kimsenin, inikat yerlerinden birinde ihrama girmesi gerekir. Sonra “Allahım! Ben umre yapmak istiyorum onu bana kolaylaştır ve benden kabul buyur!” diye niyet etmesi gerekir.
Sonra telbiyede bulunur. Hacc için ihrama giren kimseye yasak olan şeylerin tümü, umre için ihrama giren kimseye de yasaktır.
Mekke’ye girdiğinde, Kâbe etrafında yedi kere dolaşır, her defasında da Hacerü’l-Esved’i selâmlar.
Bu tavafın ardından, Safa ile Merve arasında sa’y eder. Sonra saçlarının ucundan biraz keser ve umresini tamamlar. Böylece ihramdan çıkmış olur. Mekke’de bulunduğu müddet içerisinde, dilediği zaman Kabe’yi tavaf edebilir, istediği elbiseyi giyebilir, ihramlıyken kendisine yasak olan şeylerin tümü helâl olur.
Tavafın 4 şavt’ı (Kabe’nin etrafında 4 defa dolaşmak), umrenin rüknüdür. Geriye kalan 3 şavt ile Safa ve Merve arasında 7 kere say etmek ve saçın ucundan biraz kesmek umrenin vaciblerindendir.
Umrenin şartları da haccın şartları gibidir. Yalnız, umre için, -hacda olduğu gibi- belli bir vakit yoktur. Umre, her mevsimde yapılabilir.
Umrenin sünnetleri ve edepleri de, hacdaki Safa-Merve arasındaki sa’ydan itibaren haccın sünnetleri ve edepleri gibidir.