Umre ile İlgili Sorular – 2

By | 30 Eylül 2014

hacci-vasiyet-etme-ve-nezredilen-hac1. Umrenin yapılışı özetle nasıldır?

a) Umrenin yapılışı özetle şöyledir:

Mekke’ye Mikat denilen yerlerin dışından gelenler (Türkiye ve başka ülkelerden gelenler), Mikat mahalline ulaştıkları zaman ihrama girerler. Daha önce, hatta memleketlerinde ihrama girmeleri de mümkündür. Uçakta da ihrama girilebilir.

İhrama girerken şunlara uyulur:

îhrama girmeden önce gerekli temizlik yapılır. Mümkünse gusledilir. Bu mümkün olmazsa abdest alınır.

İhram elbisesine büründükten sonra, niyet ve telbiyeden önce iki rekât ihram namazı kılınır. Bu namazda; birinci rekâtta Fatiha’dan sonra “Kâfirûn” suresi, ikinci rekatta “İhlas’ suresi okunur.

Erkekler, ihram adı verilen iki parçalı dikişsiz beyaz kumaşı (rida ve izâr) usulüne uygun olarak örtünürler. Kadınlar normal kıyafetlerini giyerler.

Umreye niyet edilir. Niyet: “Allahım, senin rızan için umre yapmak istiyorum, onu bana kolay kıl ve onu benden kabul et.”

Telbiye, tekbir,tehlil ve salavât getirilir. Telbiye: “Lebbeyk, Allahümme lebeyk. Lebbeyk, lâ şerîke leke lebbeyk. Innelhamde vennimete leke velmülke, lâ şerike lek.” (Emret Allah’ım! Emrini yerine getirmeye geldim. Emret, senin hiçbir ortağın yoktur. Emret, hamd sana, nimet senin, her türlü mülk de şenindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.)

Tekbir: “Allâhu Ekber, Allâhu Ekber. Lâ ilâhe il- lallâhu vallâhu Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhilhamd”

Tehlil: “Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadîr.”

Salavât: “Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrâhim inneke hamidün mecîd. Ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed, kemâ bakrekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim, inneke hamidün mecîd.”

Beytullah’a varınca tavaf yapılır. Tavaf için şöyle niyet edilir: “Allâh’ım, senin rızan için umre tavafı yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul et.”

Tavaftan sonra, (kerahet vakti değilse) iki rekât tavaf namazı kılınır. İhram namazında olduğu gibi, tavaf namazında da; birinci rekâtta, Fatihadan sonra Kafirûn, ikinci rekâtta da İhlas suresi okunur.

Sa’y yapılır.

Sa’y tamamlandıktan sonra tıraş olunur veya saçlar kısaltılır. Böylece umre tamamlanmış olur.