Üç Aylar Duası 2015

By | 7 Nisan 2015

üç-aylar-duası-2015Dua kul ile Allahı birbirine en çok yaklaştıran vesilelerden biridir. Duanın önemi dinimizde çok büyüktür. Dua etmenin yeri ve zamanı yoktur. Müslüman her an Rabb’ine dua etmelidir. Ama bazı zamanlar vardır ki duaların daha çabuk arşa alaya ulaştığı zman dilimleridir. Üç aylarda böyle önemli duaların çabuk kabul edildiği zamanlardan biridir. Üç Aylar Duası 2015 özel bir dua olarak kalb ile yapılmalıdır. Üç Aylar Duası 2015 her vakit bulunduğunda bu kısa süre değerlendirilerek yapılmalıdır.

Örnek Üç Aylar Duası 2015 olarak okunabilecek güzel bir dua şöyledir;

Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salât ve Se­lam, Efendimiz Muhammed (,Sallallahü Aleyhi ve Sellem)e, Ailesine, Ashabına ve Tâbi olanların üzerine olsun. Allah’ım! Belanın hücumundan, azgınlığın ulaşmasından, kötü kazadan, düşmanın alay etmesinden Sana sığınırız. Allah’ım! Bizi bağışla, bizden razı ol, bizden kabul eyle, bize cenneti nasip et, cehennem azabından kurtar. Her işi­mizi düzelt. Allah’ım! Seni anmak, Sana şükretmek, Sana güzel kulluk etmek için

bize yardım eyle. Bizi dünyada yüz üstü kalmaktan muhafaza eyle, ahiret azabından kurtar. Al­lah’ım! Bize günahtan selameti, her türlü iyiliğe nail olma­yı, cennete ulaşıp cehennemden kurtulmayı diliyoruz.

Ey hiçbir şey kendisine zarar veya fayda vermeyen Alla­h’ım! Beni şeytanî şehvetlerden kurtar; Peygamberin olan Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)i sıddıkıyet mu­habbetiyle bize sevdirmek suretiyle bizi gaflet paslarından ve cehalet vehimlerinden tertemiz kıl.

Ey dua edildiğinde cevap veren, ey hesapları süratle gören Kerim ve Vehhab olan Allah’ım!

Hastalığı büyük ve şifası zor, çaresi zayıf ve belası kuvvetli olan ve Senden başka ümidi bulunmayan kullarına mer­hamet et.

İlahi! Derdimi, üzüntümü ve şikâyetimi Sana arz ediyorum, Sen yardım eyle Allah’ım!

Allah’ım! Bizim için bağışlamadığın bir günah, açıp se­vince çevirmediğin bir üzüntü, ödemediğim bir borç bırak­ma. Gerek dünya, gerek ahirete ait Senin hoşnut olduğun bütün ihtiyacımızı karşıla, ey merhamet edenlerin en mer­hametlisi, rahmetinle duamızı kabul eyle Allah’ım!

Salât ve Selam Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)e ve bütün Peygamberlere, hamd Âlemlerin Rabbi olan Allah’adır.