Tilavet Secdesi Nedir?

By | 29 Nisan 2015

tilavet-secdesi-nedirTilavet secdesi, Kur’ân-ı Kerim’de on dört yerde geçen secde ayetlerinden birini okumak veya işitmek durumunda yapılan secdeye denir. Peygamberimizin, içinde secde ayeti bulunan bir sûre okuduğunda secde ettiği, sahabenin de onunla birlikte secde ettiği ve bazılarının alınlarını koyacak yer bulamadıkları rivayeti yanında, bu konuya ilişkin olarak Peygamberimizin şöyle buyurduğu rivayet olunmaktadır.
“Ademoğlu secde ayetini okuyup secde edince, şeytan ağlar ve “Vay benim halime! Ademoğlu secde etmekle emrolundu ve hemen secde etti; Cennet onundur. Ben ise secde etmekle emrolundum ama secde etmekten kaçındım, bundan dolayı Cehennem benimdir.” diyerek oradan kaçar”

Secde ayetlerinin bir kısmında genel olarak müşriklerin Yüce Yaratıcı’nın karşısında boyun bükmekten ve secde etmekten kaçındıkları anlatılmakta, bir kısmında ise müminler/muhataplar doğrudan secde etmekle emrolunmaktadır. Secde ayetlerinin bu muhtevası göz önünde bulundurulursa, bu ayetleri okuyan veya işiten kimsenin secde etmesi, hem emre itaat etmek hem de secde etmekten kaçınanlara tepki göstermek ve onlara muhalefet etme anlamına gelmektedir. Bu bakımdan, tilavet secdesiyle yükümlü olabilmek için her şeyden önce, dinlenen ayetin secde ayeti olduğunun bilinmesi gerekir. Dinlediği ayetler arasında secde ayeti bulunduğunu bilmeyen kişinin secde etmesi gerekmez.
Secde ayetini okuyan veya işiten her mükellefin secde etmesi gerekir. Tilavet secdesi yapmak, Hanefîlere göre vacip, diğer üç mezhebe göre ise sünnettir.