Teyemmüm Nasıl Yapılır?

By | 16 Haziran 2015

teyemmum-nasil-yapilirÖnce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır. Ne için teyemmüm edilecekse, ona niyet edilir ve Besmele çekilir.
Açık parmaklarla el içlerini açık bir halde temiz toprağa veya toprak cinsinden olan şeye bir defa vurulur (sürülür). Eller de toz varsa Parmaklar birbirine dokundurarak silkilir ve ellerin içleriyle yüzün her yeri meshedilir.
El içlerini tekrar toprağa vurarak ve yukarıdaki aynı hareketleri yaparak sıvanmış kolların abdestle yıkanan yerleri, yine el içleriyle meshedilir. (Önce sol elin baş ve şehâdet parmaklan ayrılarak yalnız diğer üç parmak içiyle sağ el dışının parmak uçlarından başlanıp dirseğe kadar meshedilir. Kolun iç yüzü aynı elin avuç içiyle meshedilerek tamamlanır. El ve kolun meshe- dilmedik yeri bırakılmaz. Diğer sol kol da tıpkı böylece yapılır.) Teyemmüm bu şekilde usulüne uygun tamamlanmış olur.