«Teveccüh»

By | 28 Temmuz 2015

teveccuhLûtfeyledin ibtidâ,
Nârımızı nur ettin;
Kıldık sana iktidâ,
Yâ Hazreti Nureddin..
Halveti bülbülüsün,
Cerrahi’nin gülüsün,
Hakkın seçkin kulusun,
Yâ Hazreti Nureddin..
Aşkullahm şuuru,
Muhammed-Ali nuru,
Zâtındadır zuhuru,
Yâ Hazreti Nureddin..
Keramatın nümayan,
Himmetlerin bi-payân,
Sende bulur arayan,
Yâ Hazreti Nureddin..
Gönlümde yatanımsm,
Kalbimde atanımsın,
Elimden tutanımsın,
Yâ Hazreti Nureddin..
Dergehine varayım,
Tâ’zim ile durayım,
Cemalini göreyim,
Yâ Hazreti Nureddin..
Dertliler dermanısın,
Gönüller sultanısın,
Veliler arslanısm,
Yâ Hazreti Nureddin..
Düşmüşüm kaldır beni,
Rahmete daldır beni,
Huzura aldır beni,
Yâ Hazreti Nureddin..
Aşkı söyler halini,
Vasfeder kemalini,
Bezleyle visalini,
Yâ Hazreti Nureddin..