Tevbe Ve İstiğfar Duaları

By | 5 Ağustos 2015

tevbe-ve-istigfar-dualari“Estağfırullâh, Estağfırullâh, Estağfırullâh.”
Ma’nâsı: “Allâhü Teâlâ’dan mağfiret dilerim. Allâhü Teâlâ’dan günâhlarımı bağışlamasını isterim. Allâhü Teâlâ’dan günâhlarımın affını talebede- rek, niyaz ederim.”
demektir. Günâhlarından tevbe edecek kimse bol bol bu cümleyi söylemelidir. Her namazdan sonra (100) kere böyle söylemeli, istiğfar etmelidir.
Sevbân (R.A.) şöyle demiştir:
— Resûlullâh (S.A.V.) namazını bitirdikten, selâm verdikten sonra Allâh’a üç kere istiğfârda bulunurdu. Sonra da:
“Allâhümme entesselâmü ve minkesselâm, tebârakte yâ zel’Celâli vel’İkrâm” duâsını okurdu.
Evet, bütün günâhların gitmesi, her türlü gü- nâhdan kurtulmanın biricik yolu tevbe ve istiğfâr ederek temizlenmektir. Her akıllı mü’min günde yüz kere:
“Estağfirullâhe ve etûbü ileyh” veya sadece “Estağfırullâh” istiğfârını çekmelidir. (Buna tevbe-i istiğfâr denir.)