Tesettürün Dayandığı Hadislerden Bazıları

By | 29 Nisan 2015

tesetturun-dayandigi-hadislerden-bazilari    Resûlullah (sav) tesettürle ilgili olarak nazil olan âyetler üzerinde durmuş ve bunun tatbik edilmesi için gerekli ölçüleri ortaya koymuştur.
Ümmü Seleme (r.anh) şöyle anlatıyor:
“Allah Teala’mn; “Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarı çıktıklarında) dış örtülerini üstlerine almalannı söyle…” (Ahzâb Sûresi, 33/59) emri nazil olduğu zaman Ensar kadınları başlarında (siyah) örtülerinden kargalar taşıyorlarmış gibi dışarı çıkarlardı.” (Ebu Da- vud, Libas 32)
Esma binti Ebu Bekir (r.anh), üzerinde ince bir elbise olduğu halde Resûlul- lah (sav)’in yanma girmişti. Bunun üzerine Resûlullah (sav) yüzünü ondan çevirdi ve şöyle dedi:
“Ey Esma! Kadın hayız yaşına girdi mi ondan sadece şunun ve şunun (yüzüne ve ellerine işaret etti) dışında hiçbir yerinin görünmesi doğru değildir” buyurdu. (Ebu Davud, Libas 34)
Resûlullah (sav) bir başka hadisinde namazın tesettüre uygun bir kıyafetle kılınacağını şöyle açıklamıştır:
“Allah, ergenlik çağma gelen kadının namazını başöıtüsüz kabul etmez.” (Ebu Davud, Salât 85; Tirmizî, Salât 277)
Ümmü Seleme (r.anh)’ye soruldu: “Kadın hangi kıyafet içinde namaz kılmalı?” O da: “Başörtüsü ve ayağına kadar uzun entari içerisinde” diye cevap verdi.