Tesettürün Amaçları

By | 29 Nisan 2015

tesetturun-amaclari     Erkekler sadece aile muhitinde, evlilik kanunu çerçevesinde ve birtakım ağır sözleşmeler neticesinde kadınlardan meşru koca olarak yararlanabilirler. Ama yabancı kadınlardan; bakma, dokunma, zina yoluyla istifade etmek kesinlikle yasaktır. Aynı şekilde kadınların da evlilik haricinde erkeklere kendilerinden faydalanma fırsatı vermeleri, her ne şekil ve surette olursa olsun kesinlikle yasaktır.
Kadın örtülü olarak mı dışarı çıkmalı, yoksa açık-saçık bir şekilde mi? Meselenin özü ise şundan ibarettir: Erkek kadından cinsî zevk alma hususunda tam bir hürriyete sahip olmalı mıdır? Yani, bu hususta kârlı olan kadın değil, erkektir. En azından erkek bu konuda kadından daha kârlıdır.
İslâm’a göre, cinsî zevk alma arzusunun meşru eşler arasında ve aile dairesi içinde sınırlandırılması; ruhî açıdan toplumun sıhhatinin korunmasını, ailevî açıdan aile fertleri arasındaki ilişkilerin kuvvetlenmesini ve eşler arasında tam bir samimiyetin kurulmasını, İçtimaî açıdan ise toplumdaki aktif işgücünün en iyi şekilde seferber edilmesini sağlar.
İslâm’daki örtünme felsefesinin çeşitli yönleri vardır. Bunlardan bazısının ruhsal yönü, bazısının ailevî yönü, bazısının da İçtimaî yönü ağır basar. Bazısı ise kadının müptezel olmasını önlemek ve onun itibarını yükseltmekle ilgilidir. En önemlisi ise İslâm’daki tesettürün, ilhamını daha küllî ve daha esaslı bir kaynaktan almasıdır. İslâm; gözle olsun, dokunma veya başka şekillerde olsun, alman cinsî zevklerin aile içinde ve meşru evlilik dairesinde sınırlandırılmasını, toplum içinde ise iş ile meşgul olunmasını ister.