«Tergib»

By | 28 Mayıs 2015

tergibBenim şeyhim Fahri’dir,
Âşıkların fahridir,
îlm-i ledün bahridir,
Halveti cevheriyiz,
Cerrahi gevheriyiz..
Şeyhim elimden tuttu,
Beni hakka ilette,
Gördüğüm bana yetti,
Halveti cevheriyiz,
Cerrahi gevheriyiz..
Kurban ona canımız,
Arşa vardı şânımız,
Nur doldu her yanımız,
Halveti cevheriyiz,
Cerrahi gevheriyiz..
Devranı pek hoş olur,
Giren sanki kuş olur,
Zikr ile serhoş olur,
Halveti cevheriyiz,
Cerrahi gevheriyiz..
Dervişleri gazidir,
Hak onlardan razidir,
Aşkî’nin niyazıdır,
Halveti cevheriyiz,
Cerrahi gevheriyiz..