Teravih Namazı

By | 28 Nisan 2015

teravih-namaziTeravih, Arapça “tervîha” kelimesinin çoğulu olup “rahatlatmak, dinlendirmek” gibi anlamlara gelir. Ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılınan sünnet namazın her dört rekâtının sonundaki oturuş, tervîha olarak adlandırılmış, sonradan bu kelimenin çoğulu olan teravih kelimesi ramazan gecelerinde kılınan nafile namazın adı olmuştur.

Teravih namazı, sünnet-i müekkededir. Şeâir-i İslâmiye’dendir. Kadın ve erkek için, orucun değil Ramazan ayının sünnetidir.
Hz. Aişe’den gelen rivayette Peygamber Efendimiz Ramazan’da birkaç gece teravih namazı kıldırmış, sonra da farz kılınır endişesi ile bırakmış fakat ashabının kılmasını teşvik etmiştir: “Kim ramazan namazını (teravih) inanarak ve sevabını Allah’tan umarak kılarsa onun geçmiş günahları bağışlanır.” diyerek bu namaza teşvik etmiştir.

Peygamberimiz (aleyhissalatu vesselam) bir başka hadisi şeriflerinde teravih namazı kılmanın önemini ve sünnet olduğunu bizzat kendileri şu şekilde ifade buyurmuşlardır; “Allah Ramazan ayında oruç tutmanızı farz kıldı. Ben de ramazan gecelerinde kıyam etmenizi (teravih namazı) kılmanızı sünnetim olarak teşvik ettim. Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek ihlâs ile oruç tutar ve kıyam ederse (teravih namazı kılarsa) annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından temizlenir”

İbn Abbas’dan (r.a.) “Peygamber Efendimizin Ramazanda yirmi rekât ve vitir kıldırdığı” rivayet edilmiştir. Bu hususta sahabe efendilerimizin fiili icması da vardır.

Teravih namazı Hanefî, Şafiî, Hanbelî mezheplerine göre yirmi rekâttır. Malikî mezhebinde ise yirmi ve otuz altı rekât olduğu şeklinde iki görüş vardır. Fakat bu mezhebin bazı kitaplarında teamülün seleften halefe (dünden-bugüne) yirmi rekât olduğu da ifade edilmiştir. Şafiî mezhebinin en önemli imamlarından olan İman Nevevî, teravih namazının âlimlerin icması ile sünnet olduğunu vurguladıktan sonra mezheblerine göre yirmi rekât olduğunu da açık bir şekilde ifade etmiştir. Son dönemlerin fıkıh ilmindeki tartışmasız otoritelerinden İbn Abidin, teravihin doğuda ve batıda yirmi rekât kılındığını ifade etmiştir.

Teravih namazı yatsı namazı kılındıktan sonra, vitirden önce kılınır. Vitirden sonra kılınması da caizdir.
Teravih namazını cemaatle kılmak sünnettir. Teravihin cemaatle kılınması kifaî sünnettir. Yani bir yerleşim yerinde en az bir yerde cemaatle teravih namazının kılınması gerekir.

İki rekâtta bir selâm vererek kılınması en faziletli olanıdır. Aralarda salatu selâm, esma-ı İlahî ve “hizbul-hasîn”, “hizbul-masûn” gibi dualar okunabilir.

Teravih namazından sonra yine cemaatle vitir namazı kılınır.