Teneffüs ve İstirahata Dair

By | 23 Nisan 2015

Teneffüs ve İstirahata DairTeneffüs ve İstirahata Dair

Ona göre;

  •  Çocuklar teneffüslerde mektep çevresinde yürüyüş gi­bi sıhhate medar olacak bazı uygun eğlencelerle oya­lanır, meşgul edilir. Mektebin çevresi (bahçesi) olma­sa bile dershanede çocukların dinlenmeleri gerekir. Fa­kat dershanede ayak oyunları oynanmaz. Bunun yeri­ne ilahi talimi hesap ve hikmete dair bazı faydalı me­selelerle vakit geçilir.
  •  Adaba mugayir (aykırı), sıhhate ters olan her türlü oyunlardan çocuk men edilir. Teneffüs esnasında hali­fe ve sınıf başkanı çocuklarla beraber bulunurlar. Sınıf başkanı kendi şubelerine, halife de bütün çocuklara ne­zaret ederler.
  •  Çocuklardan biri yolsuz bir harekette bulunduğu, zaman halife hemen onu kenara çekip tenbihatta bulunur. Te­neffüs esnasında türkü söylemek ve münasebetsiz bir şekilde bağırıp çağırmaktan çocuk men edilir. Mektebin bina, mefruşat ve mevzuatına zarar gelecek oyunların tamamı yasaktır.