Temettü’ Haccının Yapılışı Nasıldır?

By | 13 Haziran 2015

temettu-haccinin-yapilisi-nasildir   Evvelce de belirtildiği üzere, temettü haccı, farz olan hacc ile umreyi, ayrı iki ihram ile biraraya getirip hacc mevsiminde yapmaktır. Mîkat dışından gelen kimseler, ihramda fazla kalmamak için genellikle bu tür haccı tercih ederler.
Bu tür hacc şöyle yapılır:
Mîkat dışından gelen kimse, mikat yerlerinden birinde ihrama girdiğinde, “Ey Rabbim! Ben umre yapmak istiyorum, umreyi bana kolaylaştır ve benden kabul buyur!” diyerek umreye niyet edip telbiyede bulunur, iki rekât namaz kılar.
Mekke’ye girince, Kâbe’yi yedi kere tavaf eder, sonra iki rekât namaz kılar. Daha sonra Safa-Merve arasında sa’y eder. Ardından saçının ucundan biraz keser. Böylece umresini tamamlamış olur.
Umresini bu şekilde tamamlayan kimse, ihramdan çıkmış olur. Artık ihrama girmemiş kimseler gibi, Mekke’de kalıp istediği elbiseyi giyebilir, ihramlıya yasak olan işlerin tümünü yapabilir.
Mina’ya çıkılacağı gün veya daha önce Mekke’de tekrar ihrama girer ve farz hacca niyet edip telbiyede bulunur. Artık yalnız hacca (hacc-ı ifrad) niyet eden kimse gibi, hacc görevlerini yerine getirir. Bundan başka da Mina’da bir kurban keser.
Bu kurban, hacc ile umreyi birlikte yapmanın şükrüdür. Akabe cemresine taş atıldıktan sonra, kurban, kurban kesme günlerinin herhangi birinde kesilir. Kurban kesmeden önce saç kısaltılmaz. Bu kurban, bir veya daha fazla koyun, sığır, deve olabileceği gibi, bir devenin veya sığırın yedide biri (1/7) de olabilir. Kurban kesmeye gücü yetmeyen kimsenin ise, arife günü gelmeden önce 3 gün hacda, 7 gün de memleketine döndüğünde olmak üzere 10 gün oruç tutması vaciptir.
Bü’ uygulama, Temettü’ haccı yapıp da beraberinde Mekke’ye kurbanlık götürmemiş veya göndermemiş kimse içindir. Eğer böyle bir kurbanlık bulunursa, yalnız umre yapmakla ihramdan çıkılmış sayılmaz. Bu durumda, umre için tavaf yapılır, sa’y edilir, terviye gününe (Zilhiccenin 8. günü) kadar ihramda kalınır. Sonra hacc için niyet edilerek ihrama girilir ve bundan sonraki hacc vazifeleri yerine getirilir. Kurban bayramının 1. gününde, Akabe cemresine taş atıldıktan sonra şükür olarak kurban kesilir. Bundan sonra da saçın uçundan biraz kesilir. Böylece, her iki ihramdan da çıkılmış olur.