Tekkelerde Yemekten Sonra Okunan Hamdiyye

By | 21 Temmuz 2015

tekkelerde-yemekten-sonra-okunan-hamdiyye    Akşam namazı eda edildikten sonra, dervişan sünnet-i seniyyeyi ihya için ellerini yıkar ve sofraya öyle cturur. Mürşitken son ellerini yıkar ve o da sofraya oturur. Şeyh, evvelâ yemeğe başlar, âşıkan da mürşidi takip ederler. Yemek esnasında, pilâva kadar konuşulmaz. Bazı tekkelerde, yemekten sonra su dahi içmezler.
Yemekten sonra, şeyh evvelâ ellerini yıkar. Sofradan kalkılmadan, mürşit (E’ûzü-Besmele) ile Fatiha-i şerifeyi ve sûre-i Haşr’m son âyetlerini okur veya hazır olanlardan birisine okumasını işaret eder. Sûre bittikten sonra, bu İlâhi okunur:
Allah bize lütuf etti – Şükür el-hamdü lillah
Ni’metlerine gark etti – Şükür el-hamdü lillah
Yiyelim ni’metini – Şükür el-hamdü lillah
Analım hazretini – Şükür el-hamdü lillah
Umarız rahmetini – Şükür el-hamdü lillah
Yok iken var eyledi
Arz-ı didâr eyledi
Resûle yâr eyledi – Şükür el-hamdü lillah
Gönderdi doğru yola Kullar kulluk eyleye
Hak bize kulum diye – Şükür el-hamdü lillah
Hare edelim varımız Kurban olsun canımız
Kur’andır iymanımız – Şükür el-hamdü lillah
Muhammed kadem bastı Şefi olmaktır kastı
Hakkın sevgili dostu – Şükür el-hamdü lillah
Ol habibin yarları Cennettedir canları
Severiz biz onları – Şükür el-hamdü lillah
Bagdadi’nin bu sözü Kabul eyle niyazı
Dergâha sürdüm yüzü – Şükür el-hamdü lillah
Sonra bu dua okunacaktır:
(El-hamdü lillah zâdallalı Berekât-ı Halilullah El-hamdü lillahillezi et’amenâ ve sakana ve ce’alnâ min- el müslimiyn ve ralımetullahi ve berekâtühu alâ sahib-it- ta’ami vel-âkiliyn ni’met-i çelil berekât-i Halil şefaat-ir- rüsül Allahümme zid ve lâ tenkus bi-hürme’t-il Fatiha…)
Duadan sonra gülbenk çekilir:
(El-hamdü lillah Allah-El-hamdü lilla.li yâ Allah-El-ham- dü lillah lâ ilahe illallah hû lâ ilahe illallah Allah.)
Bu gitti ganisi gele – Hak berekâtm vere – Yensin eksilmesin – Taşsın dökülmesin – Kotaranlar, pişirenler getirenler nur olsun – İçleri, dışları sürür olsun – Gönülleri aşk-ı İlâhi ve aşk-ı Resûl ile dolsun – Yediğimiz ni’met ibadete kuvvet olsun – Gözümüz sırlar görsün – Üçler yediler, kırklar, cümle Veliyullah’ın himmetleri üstümüzde olsun Devletimiz adi ile tâ kıyamet pâyidar olsun-Ordularımız düşmana galip olsun – Düşmanlarımız kahr-u tedmir olsun – Ümmet-i Muhammed’in âsileri islâh olsun – Hastalar şifayâb, dertlere derman olsun – Âşıklar vuslât bulsun – Bi-hürmeti aşk-ı İlâhi, nur-u Nebi, Kerem-i Ali, gül- beng-i Muhammedi, selâmet-i hâzırun, selâmet-i ga’ibun, üçler yediler, kırklar – İslâma boyun eğsin cümle ırklar – Kalksın aradan’ dertler – Dem-i Evliyâ’ullah sırrı Enbi- yâ’ullah bi-şefaatihim ecma’ıyn – Vâris-i Hayder-i Ker- rar, sâki-i aşk-ı ilâhi Pirimiz Sultan Nureddin-il-Cerrahi dem-i devranına Hû diyelim Hû – Tekabbel minnâ – Kerem-i Mevlâ yâ Allah Hû..