Tekbir Nedir?

By | 11 Ağustos 2015

tekbir-nedirAllâhü Ekber
Manâsı: “Allah en yüce, en büyüktür”
Tekbir her namaza başlarken, rükû’a eğilirken, secdelere kapanırken, namaz arasında yapılan rükünden rükûne geçişlerde yani, kıyam (ayakta durmak), rükû, secdeler namazın birer rüknü (esası) olduğundan bunları yaparken, kıyamdan rukû’a eğilirken “Tekbir” getirerek eği liriz, secdeye giderken “Allâhü Ekber” diyerek “Tekbir” getirerek, secdeden kalkarken yine “Tekbir” ile kalkarız. İşte böyle rükünden rükü ne geçişlerde dâima “Tekbir” söylenir. İki keli¬melik bir cümleyi anlatabilmek için ne kadar uzattık. Yine de tam olarak “Tekbir” ile rükû (Tesbihi)nin içine aldığı geniş ma’nâyı tam ola¬rak anlatamadığımı düşünmeni isterim.