Tekasür Suresinin İzahı

By | 8 Ağustos 2015

tekasur-suresinin-izahiTekâsür: Çokluk, çoklukla öğünmek demektir. Bu sûrede mal-servet-saman, çoluk çocuk, şöhret âile efradu akraba gibi maddî şeylerle öğünen kimselerin Cehennem ateşini görecekleri ve ona yaslanıp girecekleri bildiriliyor.
İnsanoğlunun bütün elindeki ni’metlerden hesab vereceği duyuruluyor. Sûrenin meâlinden de anlaşıldığı üzre, bütün gerçekleri en kesin bir şekilde, insanın kendi diliyle tasdik edeceği bir tarzda gerçekleşeceğini haber vermektedir.
Akıllı insanlar, mal-mülk, evlâdü ıyâl-hısım akraba çokluğuyla boş yere oyalanmaz. Akıllı kimseler, Allah’a yarayacak hayırlı, elverişli işler peşinde koşarlar. Aksi halde kabire girer. Öyle girer ki eli boş girer. Kabirlere ziyâret demek bu demektir.