Tebük Seferi (H. 8 / M. 630)

By | 6 Temmuz 2015

tebuk-seferi-h-8-m-630  Tebük; Medine ile Şam arasmda bir yerdir. Mekke’nin fethindeı sonra, İs­lâm hızla yayılmaya başladı. Bizans imparatorluğu, tslâm’n yayılmasını önlemek için harekete geçti. Bu amaçla savaş hazırlıkla rina başladılar.

Bu haberi alan müslümanlar da hazırlığa başladı. Müslümanlar ordunun do­nanımı için büyük bağışlar yaptılar. Özellikle Hz. Ebu Bekir (ra) ve Hz. Osman (ra) büyük yardımlarda bulundular. 30 bin kişilik bir ordu hazırlanarak yola çı­kıldı. Tebük denilen yere ulaşıldığında, düşman savaşmaktan çekindi. Savaşa ge­rek kalmadan İslâm ordusu ger döndü.