«Tazarru»

By | 27 Haziran 2015

tazarruMerci-i hakiki sensin İlâhi,
Kulunu nâmerde muhtaç eyleme..
Nimetin hâlıkı sensin İlâhi,
Kulunu nâmerde muhtaç eyleme..
Kanaat tâcmı başıma giydir,
Gönlümü istiğna tahtına değdir,
Kapında kul olmak, şahlıktan yeydir;
Kulunu nâmerde muhtaç eyleme..
Kendine kul eyle, Resûle ümmet;
Dü-cihan lûtfunla bulalım himmet,
Kalmasın arada minnet-ü zimmet,
Kulunu nâmerde muhtaç eyleme..
Zâlimler önünde diz çökmeyelim,
Kâfire yalvarıp bel bükmeyelim,
Bir lokma uğrunda dil dökmeyelim,
Kulunu nâmerde muhtaç eyleme..
Namus-u hayâdan sıyırma bizi,
Haramla, mekruhla doyurma bizi; îlâhi!

Rizandan ayırma bizi,
Kulunu nâmerde muhtaç eyleme..
Hiç kimse kabrine kefensiz gitmez,
Beşikten mezara ihtiyaç bitmez,
Bir lokma, bir hırka neyime yetmez,
Kulunu nâmerde muhtaç eyleme..
Giymişim eynime derviş abası,
Neyleyim sırmalı, süslü libası;
Def’eyle kalbimden bu iltibası,
Kulunu nâmerde muhtaç eyleme..
Tevekkül bâbmda kulluk ganimet,
Kul olan gayrıya eder mi minnet,
Şenindir İlâhi, şenindir nimet;
Kulunu nâmerde muhtaç eyleme..
Aşkî’yi lûtfunla eyledin abâd,
Mal verdin, nam verdin, hem iki evlâd;
Âhir-i ömründe kıl ona imdat,
Kulunu nâmerde muhtaç eyleme..