Tavafın Mahiyeti

By | 13 Haziran 2015

tavafin-mahiyeti   Tavafın lügat manası, ziyaret etmek, bir şeyin etrafında dolanmaktır. Tavafın ıstılahı manası ise, Kabe’nin etrafında yedi defa dönmektir.
Şöyle ki: Kabe’nin güney tarafındaki köşelerinden birine Rükn-i Hacer, diğerine Rükn-i Yemanî denir. Rükn-ı Hacer köşesinde Hace-rü’l-Esved taşı bulunmaktadır; tavafa da buradan başlanır. Kabe sola alınarak Kâbe kapısına doğru gidilmek suretiyle Kabe’nin çevresinde dolaşılır ve tekrar Hacerü’l-Esved’e gelindiğinde, ilk tavaf tamamlanmış olur. Buna bir şavt denir. Böylece şartların sayısı yedi olduğunda tavaf tamamlanmış olur.
Tavaf, bir nevi namazdır. Allah (cc)’a, heyecan ve muhabbetle yapılan ta’zi- min bir nişanesidir.
Gerek tavafa başlarken, gerekse de tavaf esnasında Haceru 1-Esved’in önüne gelindiğinde, ona karşı durulup eller kaldırılarak tekbir ve tehlil getirilir. Mümkünse, Hacerü’l-Esved öpülür, öpülemediği takdirde el sürülür. Bu da mümkün olmazsa, ona karşı eller yukarı kaldırılarak işaret yapılır ki buna selâmlama (istilâm) denir.