Tasavvufta Meydan Nedir?

By | 21 Temmuz 2015

tasavvufta-meydan-nedir   Âlem-i şuhud ki, bu dünya âlemine misal olup, Allahu teâlâ ve Resulünün aşkı ile tolpanılan mahaldir. Bu meydanda; mal, can, kan her şey Allahu teâlâya fedadır. Bu meydanda; âşıklar aşklarını, mahbub-u hakikî olan Allahu azim-üş-şana arz ve izhar eylerler, hakkı hak ile kıyamen, ku’uden, gizli ve aşikâr zikredip dünya ve mâ fiyhânın esrarına vakıf olurlar..
Zira; zikr-i cehri, zikr-i hafi, kıyam, semâ’ zikirleri esrar-ı ilâhiyyenin bir remzini anlayana birçok rümuzunu izhar eyler ki, ehline malûmdur:
Kıyamazsan baş-ü cana,
Uzak dur, girme meydana!
Bu meydanda nice başlar,
Kesilir hiç sorar olmaz..
Seyyid Seyfullah (Kuddise sırruh)