Tasavvuf Nedir?

By | 21 Mayıs 2015

tasavvuf-nedir    Tasavvuf kelimesine birçok mânalar verilmiştir.
TASAVVUF; zaman-ı kerimde, kerim olan kimseden, kerim söz ile zâhir olan ahlâk-ı kerimeye tasavvuf derler, denilmiştir.
TASAVVUF; Allahu teâlâdan gayrı hiç bir şeyle alâkadar olmamaktır. (Yani, gayra alâkasız, Hak teâlâ ile olmaktır.)
Tasavvuf, üç haslet üzere bina edilmiştir:
1) Fakr ve iftikara yapışmak.
2) Bezi ve iysâr ile tahakkuk.
3) Taarruz ve ihtiyarı terktir.
TASAVVUF; toplu olarak Allahu teâlâyı zikretmek, işitmekle vecd, ittibâ ile ameldir.
TASAVVUF; kudretsiz olarak Hak teâlâ ile olmaktır.
(Risale-i Kuşeyriyye nam kitaptan almdı.)