Talak Nedir?

By | 24 Nisan 2015

talak-nedir   Talâk’ın lügat manası “bağı çözmek, serbest bırakmak”tır. Talâk’m ıstılahı manası ise “nikâh bağını belli lafızlarla ortadan kaldırmak” demektir.
İslâm hukukunda evlilik hayatını sona erdiren dört sebep vardır: Boşanma, muhala’a, hakimin ayırması ve ölüm.
Boşama manasına gelen “talâk” kelimesi, bir fıkıh terimi olarak “belli sözlerle evlilik bağını çözmek, evlilik ilişkisini sona erdirmek” demektir.
Tariften anlaşıldığı gibi, boşama bir sözlü tasarruftur. Bu tasarrufa vücut veren sözler açık (sarih) ve kapalı (kinaî) olmak üzere ikiye ayrılır. Arapça’daki talâk kelimesi ve öteki dillerde bunu karşılayan kelimeler açık (sarih) boşama sözleridir. Bunların haricinde olup da boşama maksadıyla kullanılan sözler ise kinayedir.
Boşamanın şahide ihtiyacı yoktur. Boşamada kullanılan kelime veya sözler, manayı ifade etmekte açık oldukça niyete de gerek olmaz. Boşama manasında kullanılması örf ve âdet haline gelmiş olan kapalı (kinaî) sözler de açık (sarih) sözler gibidir.