Talak ile Fesih Arasındaki Farklar Nelerdir?

By | 24 Nisan 2015

talak-ile-fesih-arasindaki-farklar-nelerdir   Fesih, akit esnasında mevcut olan veya sonradan meydana gelen bir bozuk­luk ve eksiklik sebebiyle nikâh akdinin, selahiyetli şahıs veya makam tarafından bozulması, evlilik ilişkisinin sona erdirilmesidir. Meselâ, eşler arasında evlenme maniinin bulunduğunun anlaşılması veya dengi olmayan biri ile evlenen kadının velisinin fesih hakkını kullanması veya eşlerden birinin irtidat etmesi gibi sebep­lerden ötürü nikâh akdi feshedilir.

Boşama, koca veya kocanın salahiyet verdiği kimseler tarafından yapılırken: fesih, sebeplerine bağlı olarak hakim yahut veli yahut da fesih hakkına sahip olan eş tarafından yapılır.

Boşamanın belli bir sayısı olup boşandıkça eksilirken, boşanma sayısı ve iddet sona ermedikçe, boşanmış kadını tekrar boşamak mümkünken, fesih’in ise sayısı ve boşama sayısının eksilmesine bir tesiri olmadığı gibi, sonuç olarak mey­dana getirdiği ayrılık, kadını kocasından büsbütün ayırmakla, kocanın onu bo­şamasını da imkânsız hale getirmektedir.

Üç ile sınırlı olan boşama hakkı kullanıldığında geri dönüş olmazken, eşler­den birinin irtidat etmesi sebebiyle feshedilen evlilik, tekrar ihtida ettiğinde ye­niden kurulabilir. Evlendikleri takdirde de koca, talâk hakkını kullanmış olmaz