«Tahmid»

By | 26 Haziran 2015

tahmidHer sabah erken
Uyanıver sen
De gil gönülden
El-hamdü lillah..
Kuşlar zikirde
Derviş fikirde
Şâkir şükürde
El-hamdü lillah…
Bülbüller sazda
Güller niyazda
Söyle namazda
El-hamdü lillah..
Koşuşur herkes
Duyulur bir ses
Der ki her nefes
El-hamdü lillah..
Dilimde Kur’an
Virdim her zaman
Teşbihim her an
El-hamdü lillah..
Kalbimde iyman
Gönlümde sultan
Elimde ferman
El-hamdü lillah…
Ellerim kârda
Gönlüm hep yarda
Bollukta darda
El-hamdü lillah..
Oldum Halveti
Buldum devleti
Geçtim zulmeti
El-hamdü lillah..
Oldum Cerrahi
Buldum Hak rahı
Gördüm didarı
El-hamdü lillah..
Rahmete irdim
Didarı gördüm
Lezzeti duydum
El-hamdü lillah..
Cerrahiye gel
Virsün sana el
Hak yol budur bil
El-hamdü lillah..
Dergâha vardım
Yüzümü sürdüm
Cemalin gördüm
El-hamdü lillah..
Dervişler durmuş
Sefayı sürmüş
Didarı görmüş
El-hamdü lillah..
Haddimi bildim
Yolumu buldum
Pirimi gördüm
El-hamdü lillah..