Tag Archives: zekat

Zekât Kime Verilir?

1) Zekât fakirlere verilir. Zekât verecek (nisâba ulaşmayan) malı ve parası olmayan kimselere fakir denir. 2) Miskinlere verilir. Karnını bile doyuracak durumda olmayan yoksul (isteyici derecesinde) yoksul kimselere miskin denir. Miskin, fakirden daha yoksul olan kimseler demektir. 3) Borçlulara verilir. İsrâfı olmayan fakat geliri geçimine yetmeyip borçlanan kimselere zekât verilir. (Hattâ borçsuz fakire vermekten borçlu […]

Hangi Malların Zekatı Verilmez?

Zekât ölçüsüne girecek kadar altın, gümüş veya bu değerde para, mal veya hayvanı olup da bunların üzerinden bir yıl geçmezse (bu kimseye) zekât lâzım gelmez. (Yâni, Zekât ölçüsünden eksik altın, gümüş, para, mal veya hayvandan zekât verilmez) Kadınların zînet için kullandığı elmas, inci, zümrüt, yakut veya benzer mücevherlerinden zekât vermek lâzım gelmez. Ev, bağ, bahçe, […]

Fitreyi Kim Verir?

   Nisab miktarı mala sahip olan bir erkek müslüman; kendisi, deli olan büyük çocuğu, buluğ yaşma gelmemiş küçük çocukları için fitre sadakası vermekle yükümlüdür. Fakat koca, karısının, akil ve baliğ olan oğlunun fitre sadakasını vermekle yükümlü değildir. Onun için, bunlardan her biri nisaba malik ise, zekâtım kendi malından vereceği gibi, fitre sadakasını da kendi malından […]

Fitre nedir?

   Fitre sadakası, ramazan ajanın sonuna yetişen ve temel ihtiyaçları dışında nisab miktarı bir mala sahip olan her müslüman için, -İmam-ı Azam ile İmam Ebu Yusuf a göre ister erkek, ister kadın, ister çocuk, ister deli olsun- vaciptir. Fakat, İmam Muhammed’e göre çocuklara, delilere fitre sadakası vacib değildir. Fitre sadakası, yoksulların ihtiyaçlarım giderip onların bayram […]