Tag Archives: umre kıyafetleri

Umrenin Rükün ve Sünnetleri Nelerdir?

A) Umrenin Rükünleri Umrenin üç rüknü vardır: 1. İhrama girmek. 2. Beytullah’ı tavaf etmek. 3. Safa ve Merve arasında sa’y etmek. B) Umrenin Vâcibi Umrenin tek vâcibi olup bu, yalnızca saçını tıraş etmektir. C) Umrenin Sünnetleri Umrenin sünnetleri şunlardır: • İhrama girmeden önce boy abdesti almak. • Dualar. • Tavaf ve sa’y için belirlenmiş olan […]

Umre ile İlgili Sorular – 3

1. Umre yapmanın hükmü? Şartlarına haiz olan her müslümanın ömründe bir defa umre yapması Hanefî ve Mâlikî mezheplerine göre “sünnet-i müekkede”, Şafiî ve Hanbelî mezheplerine göre “farzdır”. 2. Umrenin şartları nelerdir? Umrenin şartları şunlardır: 1. Müslüman olmak. 2. Akıllı olmak (deli olmamak). 3. Erginlik çağma ulaşmış olmak. 4. Hür olmak. 5. Azık, yiyecek ve binek […]

Umre ile İlgili Sorular – 2

1. Umrenin yapılışı özetle nasıldır? a) Umrenin yapılışı özetle şöyledir: Mekke’ye Mikat denilen yerlerin dışından gelenler (Türkiye ve başka ülkelerden gelenler), Mikat mahalline ulaştıkları zaman ihrama girerler. Daha önce, hatta memleketlerinde ihrama girmeleri de mümkündür. Uçakta da ihrama girilebilir. İhrama girerken şunlara uyulur: îhrama girmeden önce gerekli temizlik yapılır. Mümkünse gusledilir. Bu mümkün olmazsa abdest […]

Umre ile İlgili Sorular

1. Umre ne demektir? Umre; lügatta ziyaret etmek anlamınadır. Dini kavram olarak ise; yılın uygun her hangi bir zamanında ihrama girip Kabe’yi tavaf ettikten sonra Safa ile Merve arasında sa’y etmek ve tıraş olmaktan ibarettir. 2. Özetle umrenin yapılışı nasıldır? Umrenin yapılışında özetle şu sıra takip edilir: İhrama girilir. Telbiye, tekbir, tehlil ve salavât getirilerek […]

Umre İçin Bayan Kıyafetleri

Kutsal topraklara gitmeye karar verdiniz.Mekke ve Medine şehirlerini görecek Kabe’de tavaf yapacak, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) mübarek kabrini ziyaret edeceksiniz. Kısacası Umreye gideceksiniz. Umreye gitmeye karar verdikten sonra düşünmeniz gereken en önemli konulardan biri de umrede ne giyeceğinize karar vermektir. Özellikle umreye gidecek bayanlar bu konuda çok hassas davranmaktadırlar. Umre için bayan kıyfetleri seçiminde […]

Hac ve Umre Kıyafetleri Bayan

Eskiden Kutsal Topraklara  ulaşım kara yoluyla yapıldığı için yolculuklar haftalarca sürüyormuş. Tabi uzun yolculuklara dayanabilmekte çok kolay bir iş değilmiş.Günümüzdeyse  teknolojinin gelişmesiyle artık uçaklarla ulaşım sağlanıyor ve birkaç saatlik yolculuktan sonra Kutsal Topraklara ulaşılabiliniyor. Tabi bu kolaylık Hac ve Umre ziyaretine olan talebinde artmasını sağladı. Artan Hac ve Umre yolcusuyla birlikte orada kullanılacak ihtiyaçlardaki çeşitlilikte […]