Tag Archives: tsbhrklm1

Tesbih Malzemeleri Nelerdir ?

Zikir çekmek için ve tesbihat için kullandığımız islami eşyanın adına tesbih denir. Tesbihlerin 33′ lük adetleri ve 99′lık adetleri en çok kullanılan çeşitleridir. Tesbihler küçük çekirdek gibi tesbih malzemelerinden yapılmaktadırlar. Tesbih malzemeleri nelerdir tesbihin üretildiği ana malzemelerdir. Tesbih malzemeleri çok farklı ve çeşitli tesbih modellerinin yapılmasını sağlarlar. Tesbih üretiminde en çok tercih edilen Tesbih malzemelerini […]

Tesbihler

Tesbihler cekilen zikirin, tesbihatın sayısını tutmak için kullanılan islami bir eşyadır. Tesbihler öncelikle namaz sonrası çekilen namaz tesbihlerinin tam sayıda çekilmesi için kullanılan eşyalardandır. Namaz tesbihleri dışında, günlük zikirler, tesbihat, Kelime-i Tevhid, Tefriciye, tam sayı gerektiren bazı dualar gibi ibadetlerin doğru sayıda çekilmesi için Tesbihler kullanılmaktadır. Namaz bittikten sonra çekilmesi gereken Tesbihler şu şekildedir; 33 […]

Safer Ayında Çekilecek Tesbihler

Safer ayında musibetlerden korunmak başımıza bela gelmesini önlemek için bu ayda her anımızı ibadet zikir ve tesbihlerle geçirmeliyiz. Safer ayında çekilecek tesbihler belaları önlemek için yapılacak önemli ibadetlerdendir. Safer ayında çekilecek tesbihlerin ne olduğunu bilmeyenler için Safer ayında çekilecek tesbihleri kolaylık olsun diye sizin için şu şekilde sıraladık ;  İlk onbeş gün şu zikre devam […]

Sabah-Akşam Okunacak Tesbih

ANLAMI: “Yüce Allah’a hamd ederek O’nu her türlü noksanlıklardan tenzih ederim.” AÇIKLAMA: “Kim sabah akşam yüz defa bu duayı okursa, kıyamet günü kimse, Allah’a onun getirdiğinden fazlasını getirmiş olmaz. Ancak bunun aynısını veya daha fazlasını yapan müstesna.” “îhlâs, Felak ve Nâs sûrelerini üçer defa akşam-sabah okuman her- şey için sana kâfidir.” (Hz. Peygamber Efendimiz (sav) […]

Allah’ı Tesbih Etmek İle İlgili Hadisler

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallalahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “İki kelime vardır ki; dile kolay, mizanda ağır gelir ve Rahmân’a  Bunlar; “Subhânallâhi ve bi-hamdihi”, “Subhânallâhi’l-azîm” hamdiyle birlikte noksanlıklardan tenzih ederim, Yüce Allah’ı noksanlıklardan te ederim kelimeleridir.” Sa’d b. Ebi Vakkâs (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir: “Biz, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in yanında […]

Tesbih Nedir?

Tesbih: “Subhânallâh” demektir. Bazen bu söze başka kelimeler ekler Allah’ın yüceliği bu sözlerle dile getirilir. “Subhânallâh” kelimesinin özlü şöyledir: Ben, Yüce Allah’ın; yüce zatına layık olmayan her türlü noksanlıklardan » vasıflardan uzak olduğuna inanarak dilimle itiraf ederim demektir. Hafız İbn Hacer’in, hadiste, teşbih zikrinin; hafif ve ağır diye nitelendirilirden maksat; harcanan emeğin azlığını ve sevabın […]

Tesbîh, Tahmîd İle Tekbîr

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir: “Muhacirlerin fakirleri, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e gelip ona: – ‘Zengin kimseler, yüksek dereceleri ve devamlı nimetleri alıp gittiler, (bize bir şey bırakmadılar). Onlar, bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Onların malları var; bu sayede hac ediyorlar, umre yapıyorlar, cihad ediyorlar ve sadaka veriyorlar’ dediler. […]

Tesbih

Câbir (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Kim “Subhânallahi’l-Azîmi ve bi-hamdihi” (Yüce olan Allah’ı hamdiyle teşbih ederim) derse o kimse için cennette bir hurma ağacı dikilir.”

Oltu Taşı Tesbih

Oltu taşı nadir bulunan doğal taşlardan biridir. Oltu taşı ismini çıkarıldığı yerin bulunduğu Erzurumun Oltu ilçesinden almaktadır. Oltu taşı yumuşak bir taş olduğu için kolay işlenip şekil verilebilmektedir. Bu yüzden oltu taşından takı, aksesuar, hediyelikler ve tespihler yapılabilmektedir. Oltu taşı ayrıca karakehribar olarakta bilinmektedir. Oltu taşı genellikle siyah renkte çıkarılmaktadır. Siyahın yanında fazla olmamakla birlikte […]

Teşbih Namazı

Abdullah ibn Abbâs (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir: Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), Abbâs ibn Abdu’l-Muttalib’e: – ‘Ey Abbâs! Ey Amcam! On çeşit günahın kefaretini sana vermeyeyim mi? Sana ikram etmeyeyim mi? Sana bildirmeyeyim mi? Sen o kefareti işlediğin zaman Yüce Allah senin için günahını bağışlar; günahının başını, sonunu, eskisini, yenisini, hatâsını, kasıtlısını, küçüğünü, büyüğünü, gizlisini, […]