Tag Archives: sıkıntı duası oku

Sıkıntı Geçmezse Okunacak Dua

Sıkıntı geçmezse okunacak dua Arapça   Sıkıntı geçmezse okunacak dua okunuşu: “Allahümme inni ‘abdüke, vebnü ‘abdike, vebnü emetike. Ve fi kabdatike. Nasiyeti bi yedike. Madin fiyye hukmüke. ‘Adlün fiyye kadaüke. Es’elüke bi külli ismin hüve leke semmeyte bihi nefseke. Ev enzeltehü fi kitabike. Ev iste’serte bihi fi meknuni’l-ğaybi’ındeke en tec’ale’l-Kur’ane rebi’a kalbi ve celae hemmi […]