Tag Archives: sehiv secdesi

Sehiv (Yanılma) Secdesi Nedir?

(Sehiv secdesi üç hâlden biri için yapılır) 1) Farzın tehirinden: Namaz içinde farzlardan her hangi biri sehven (unutularak) zamanında yapılmayıp geciktirilirse, 2) Vâcibin terk, 3) ve tehirinden: Namaz içinde vâciblerden biri unutularak zamanında yapılmayıp geciktirilirse (tehir) veya terkedilmiş (yapılmamış ise), Sehiv Secdesi yapılır. Böylece eksik ve hatâ düzelmiş olur.

Vitir Namazı Hakkında

Vitir (vitr) Arapça’da çiftin karşıtı “tek” anlamındadır. Vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak vitir namazı yatsı namazından sonra kılınır. Peygamber Efendimiz, günün kılınan son namazının vitir namazı olmasını tavsiye ve teşvik etmiştir. Yani gecenin kılınan son namazı olmasını tavsiye etmiştir ki bu da gecenin son üçte biridir. Sabah namazı vaktinin girmesine yakın bir vakittir. […]

Namazın Sünnetleri Nelerdir?

Sünnet, Peygamber Efendimiz’in devamlı olarak yaptığı ve bir mazeret olmaksızın terk etmediği veya mazeretsiz nadiren terk ettiği şeydir. Sünnetler, namazların vaciblerini tamamlar. Onlardaki noksanlıkları giderir ve daha çok sevab kazanmaya vesile olurlar. Sünnetlere riayet edip aksatmamak Peygamber Efendimiz’e olan sevginin alameti ve O’nun şefaatine mazhariyetin bir vesilesidir. Sünnetlerin küçümsemeksizin kasden terk edilmesi bir hata ve […]

Ta’dîl-i Erkân Nedir?

Ta’dîl-i erkân, rükünleri, düzgün, yerli yerinde ve düzenli yapmak demektir. Ta’dîl-i erkâna riayetin sonucunda rükünler şekil olarak düzgün ve kıvamında yerine getirilmiş olur. Böylece kişi namazını üstün körü değil, “dört başı mamur” kılmış olur. Namazda ta’dîl-i erkân, namazın kıyâm, rükû’, sücûd gibi her bir rüknünün sükûnet, vakar ve itmi’nân içinde yerine getirilmesi, acelecilik ve çabukluk […]

Namazın Vacibleri Nelerdir?

Namazların farzları olduğu gibi, bir kısım vacibleri de vardır. Bu vacibleri yerine getirmekle namazın farzları tamamlanıp noksanları giderilmiş olur. Namazın vacipleri şunlardır: 1) Namaza başlarken yalnız “Allah” ismi ile yetinmeyip büyüklüğü ifade eden “Ekber” sözünü de ilave ederek “Allahü Ekber” demek. 2) Namazlarda “Fatiha” süresini okumak. Diğer üç mezhebe göre ise farzdır. 3) Farz namazların […]

Namazın Farzları ve Vacipleri Nelerdir?

Namazdaki her bir rüknün ayrı ayrı hikmetleri vardır; namaza başlamak için söylenen tekbirden, ondan ayrılmak için verilen selâma kadar yapılan her hareket bir rükündür ve her birinin kendine has manası vardır. Dolayısıyla bütün rükünlerin hassasiyetle, -fıkhî ifadesiyle tadil-i erkanla- yerine getirilmesi gerekir. Meselâ; bir jimnastik salonu düşünülecek olursa, orada hareket yaptıran şahıs, salondaki insanlara elini, […]

Beş Vakit Namazın Sünnetleri Nelerdir?

   Beş vakit namaz ile birlikte kılınan sünnet namazlan (sünen-i revâtib) on uç rekâttır: • Sabah namazından önce iki rekât • Öğle namazından önce iki rekât • Öğle namazından sonra iki rekât • Akşam namazından sonra iki rekât • Yatsı namazından sonra iki rekât • Vitir namazı Vitir namazını kılan kişi dilerse onu akşam namazı […]

Vitir Namazında Okunacak Dua – 2

    Hz. Âişe’den şöyle nakledilmiştir: Allâh Rasûlü’ne (s.a.v.) “Hangi amel daha üstündür?” diye sorulunca “Az da olsa sürekli olanı” buyurmuştur. Yine Hz. Âişe’den (r.anha) şöyle nakledilmiştir: Allâh Rasûlü’nün namaz kılması daimî idi. Bundan dolayı o, bazı gecelerin yarısını, bazı gecelerin üçte birini, bazı gecelerin yarısından biraz daha fazlasını, bazı gecelerin dörtte birini, bazı gecelerin […]

Vitir Namazında Okunacak Dua

     Vitir namazının son rekâtında başını rukûdan kaldırınca şöyle dua eder: [Çevirisi: Allahım! Yalnız senden yardım ve bağışlanma dileriz. Sana inanır, sana güvenir ve her türlü hayrı sana mal ederiz. Sana aslâ nankörlük etmeyiz. Seni inkâr edenleri de terkeder, kendi hallerine bırakırız. Allâhım! Bir tek sana kııllıık eder, sana namaz kılar ve sana secde […]

Vitir Namazı Nedir?

    Vitir namazını kılmanın en güzel olduğu vakit, yukarıda gece namazı  hususunda geçen rivayetlerden dolayı gecenin sonudur. Ayrıca vitir namazı hakkında şu rivayetler de nakledilmiştir: Abdullah b. Ömer’den şöyle nakledilmiştir: Birisi Hz. Peygamber’e (s.a.v.) gece namazının nasıl kılınacağını somnca şöyle cevap verdi: “İkişer ikişer kıl. Sabah namazının vaktinin girmesin­den korkarsan sonuncusunu tek rekât olarak […]