Tag Archives: rüya görmek

Yalan Rüya Anlatmak

Unutulmamalıdır ki rüyâlar bir bilen ve rüyâ işinden anla­yan birisine yorumlatılır. Her önüne gelene rüyâ yorumlattırıl- maz. Bu bilgileri yeri geldikçe okuyacağız. Ey Dost! Rüyâ, insanoğlunun yaşamında kayıtsız ve şartsız olarak bulunduğuna göre, bu hadiseyi, bu olayı tabir edenlerin de bulunmuş olması bir gerçeğin ifadesidir. Rüyâ denilen bu güzel nimeti tabir edebilmek, onu kurallarına göre […]

Rüyada Abdesthane Görmek

 Rüyâda abdesthâne (hela) gören kimsenin fakir­likten kurtulacağına işâretle tabir edilir.  Rüyâda helâya (Abdesthâneye) girip çıktığını görmek, o kim­senin zengin olacağına işarettir.  Rüyâda abdesthâneyi süpürdüğünü gören kimsenin, sıkın­tıya düşeceğine işaretle yorumlanır.  Helâdan pislik çıkarıp attığını görmek, o kimsenin mal mülk satacağının işaretidir.  Rüyâda küçük abdest bozduğunu görmek, üzüntü ve sı­kıntıdan kurtulmaya işarettir.  Rüyâsında abdesthâneyi temizlediğini görmek, […]

Rüya İlmi

Rüyâ ilmi başlı başına bir ilim dalıdır. Görülen rüyâları ge­rektiği gibi doğru bir şekilde yorumlamak, başlı başına bir bil­giye, bir anlayışa (zekâya) dayanmaktır. Gelişi güzel rastgele rü­yâ yorumlanmaz, yorumlanamaz. Hele hele yalan dolan kata­rak rüyâ yorumlamak, günahtır. Âhirette azabı gerektiren bir durumdur. Hadis-i şeriflerde bu bilgileri ilerleyen sayfalarımız­da göreceğiz. Rüyâ yorumlama işini seven ve isteyen […]

İyi ve Kötü Rüya Var mıdır?

Allah Teâla ve melek tarafından gösterilen rüyâlar, iyi ve güzel rüyâlardır. Şeytan tarafından telkin edilip gösterilen rüyâlar, kötü ve korkulu rüyâlardır. Çünkü şeytan, insana hayır göstermez. O kö­tülüğün kaynağı, insanın düşmanıdır. Şu gerçeği de aklımızda tutalım ki, görülen rüyâları kötüye yormamalıyız. Çünkü rüyâlar nasıl yorumlanırsa, öyle çıkar, ya­pılan yoruma göre gerçekleşir. Rüyâ tâbiri ilmi, dinimiz […]

Rüya

Şu fâni dünyada rüyâ görmeyen hiç bir insan yoktur. Her in­san rüyâ görür, görecektir ve görmeye devam edecektir. Şu da bir gerçektir ki, rüyâ görmek, ya da görmemek, hiç kimsenin kendi elinde ve kendi isteğinde olan bir durum da değildir. Herkes rü­yâ görür, hiç kimse ben rüyâ görmüyorum diyemez. Hoş insan rüyâ görmek istese de […]

Rüyada Abdest Almak

Rüyâda abdest aldığını görenlerin rüyâsı ge­nellikle hayırla yorumlanır. Şöyleki:  Hasta olan bir kimse, Rüyâsında abdest aldığını görse, bu onun en kısa zamanda hastalıktan şifâ bulup kurtulacağı­na, iyileşeceğine işâretle yorumlanır.  Günâh işleyip duran (günahkâr) bir kimse, Rüyâsında ab­dest aldığını görse, bu rüyâ o kimsenin tevbe edeceğine (ve dolayısıyle günâhlarından temizleneceğine) işârettir.  Borçlu olan bir kimse, Rüyâsında […]