Tag Archives: peygamberimiz ilk çağrıyı niçin yakınlarına yapmıştır

Peygamberimiz Hz. Muhammed ile İlgili Sorular – 5

1. Peygamberiz (s.a.v)’i kim yıkadı? Peygamber Efendimiz’i (sav), Peygamberimiz’in vasiyeti üzerine, Hz. Ali (ra) yıkamıştır. Yıkanırken üzerinden gömleğinin çıkarılmadığı, Gars kuyusunun suyu ile yıkandığı ifade edilmektedir. Yıkama işinde Hz. Ali’ye; Hz. Abbas, Abbas’m oğlu Fâdl, Üsame İbnu Zeyd, Kasım ve Resûlullah’m azatlılarından Salih radyallahu anhüm ecmaîn yardımcı olmuşlardır. Üsame su dökmüş, Ali yıkamış, diğerleri de […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed ile İlgili Sorular – 4

1. Peygamberimiz’in son sözleri ne idi? Ümmü seleme (r.anha) anlatıyor: Resûlüllah (s.a.v) ölüme götüren hastalığı sırasında “Namaza ve sağ elinizin malik olduğu şeylere dikkat edin!” diyordu. Mübarek lisanları bunu söyleyemeyecek hale gelinceye kadar tekrar tekrar devam etti. 2. Peygamberimiz’in mübarek kabri şimdi nerededir? Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in “Ravza-ı Mutahhara” diye anılan mübarek kabri, Medine-i Münevvere’dedir. […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed ile İlgili Sorular – 3

1. Peygamberimiz’in Hz. Hatice’den kaç çocuğu olmuştur, bunların isimleri? Peygamberimiz’in Hz. Hatice’den 6 çocuğu dünyaya gelmiştir. Bunların ikisi erkek, dördü kızdır. İsimleri: Kâsım, Abdullah, Ümmü Gülsüm, Zeynep, Rukiyye, Fâtima’dır. 2. Peygamberimiz’in başka çocuğu var mıydı? Peygamberimiz Medine’ye hicretten sonra evlendiği Mâriye’den İbrahim isminde bir erkek çocuğu daha olmuştur. 3. Çocukları Peygamberimiz hayatta iken mi vefat […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed ile İlgili Sorular – 2

1. Babasının adı? Abdullah. 2. Anasının adı? Amine. 3. Dedesi, (Babasının babası)? Abdulmuttalib. 4. Dedesi (Anasının babası)? Vehb. 5. Babaannesinin adı? Fatimâ. 6. Anneannesinin adı? Berra. 7. Hangi kabileye mensuptur? Kureyş kabilesinin Hâşimîoğullarma mensuptur. Peygamberimiz’in babası ve annesi, her ikisi de Kureyş Kabilesine mensuptur. 8.Sütannesinin ismi? Halime. 9. Peygamberimiz’in ilk hanımının adı? Ve evlilikleri kaç […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed ile İlgili Sorular

1. Peygamberimiz’in adı nedir? Hz. Muhammed ’Sallallâhualeyhivesellem’. 2. Peygamberimiz’e bu ismi kim koymuştur? Dedesi Abdulmuttalip koymuştur. 3. “Muhammed” ismi Kur’an’da kaç yerde geçer? Peygamberimiz’in “Muhammed” olarak ismi, Kur’an’da dört yerde zikredilmiştir. Bu sureler ve ayet numaraları şunlardır: Âl-i îmrân,3/144; Ahzâb, 33/40; Feth, 48/29; Muhammed, 47/2. Ayrıca “Ahmed’ adıyla da; Saf Suresi, 6. ayetinde zikredilmektedir (Saf; […]