Tag Archives: oruçun faydaları

Oruç Tutmamayı Veya Tuttuktan Sonra Bozmayı Mübah Kılan Şer’i Özürler

    HASTALIK ÖZRÜ: Ramazan’da sağlıklı bir şekilde oruca başlayıp sonradan hastalanan kimse oruç tuttuğu takdirde hastalığının şiddetlenmesinden yada uzamasından korkarsa kaza etmek üzere iftar etmesi ve oruç tutmaması caizdir. Hastaya bakan da hasta gibidir. Ramazan’da, yolcuların (misafirlerin), oruç tutmayıp da sonra tutmaları caizdir. Ancak yolculuk yada misafirlik zayıflığı ve güçlüğü gerektirmiyorsa, yolculukta oruç tutmak […]

Orucun Vakti

    Orucun vakti, ikinci fecirden başlayıp güneşin batışına kadar devam eden müddettir. Ancak, ikinci fecrin ilk doğuş anma mı, yoksa aydınlığının ufukta uzanıp yayılmaya başladığı zamana mı itibar edileceği hususunda ihtilâf edilmiştir. Bazı âlimlere göre, esas olan, ikinci fecrin ilk doğuş anıdır. Bazı âlimlere göreyse, ikinci fecrin aydınlığının biraz uzayıp yayılmaya başladığı zamana itibar […]

Orucun Teşri Kılınması

    Oruç, önceki ümmetler için de farz kılınmıştı. Ramazan örücünün farz kılındığım ve ne zaman tutulması gerektiğim şu âyet-i kerimelerden öğrenmekteyiz: “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, (Allah’ın azabından) korunasınız diye oruç size de farz kılındı.” (Bakara Sûresi, 2/183) “(Orucun size farz kılındığı o sayılı günler) ramazan ayı dır ki insanlara hidâyet […]

Orucu Bozmayan Şeyler Nelerdir?

    1) Unutarak yiyip-içmek ve cinsel ilişkide bulunmak orucu bozmaz. 2) Yiyip içen kimsenin oruçlu olduğu hatırında değilse, bunlardan ötürü oruç bozulmaz. 3) Ağıza su verilip çalkalandıktan sonra, ağızda kalan ıslaklığın tükürükle birlikte yutulması orucu bozmaz. İnsanın, balgamını, sümüğünü, salyasını yutması da aynı şekilde orucu bozmaz. Ağızdan çıkan salya çeneye doru iplik şeklinde uzar […]

Orucun Farz Olmasının Şartları

    Ramazan orucunun farz olması için aşağıdaki şartların bulunması gerekir: a) Müslüman olmak. Oruç, kafire farz değildir. b) Akıllı olmak. Aklı olmayandan sorumluluk düşer. c) Ergenlik çağma gelmiş olmak. Küçüklere oruç farz değildir. d) Oruca engel olan veya oruç tutmamayı mubah kılan bir özrün bulunmaması gerekir. Oruca engel olan özürler şunlardır: a) Günün herhangi […]

Orucun Müstehapları

Orucun belli başlı edebleri şunlardır: * Sahura kalkmak. Allah Resûlü (aleyhi ekmelüttehaya) bir hadîs-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: “Sahura kalkın, çünkü sahura kalkmada/sahurda yemek yemede bereket vardır.” Peygamber Efendimiz, diğer bir hadîs-i şerifte ise şöyle buyurmuştur: “Sahur yemeği ile gündüz tutacağınız oruca; öyle uykusuyla da (kaylûle) teheccüt namazına kuvvet kazanın.” Sahur yemeği oruç için insana kuvvet […]

Orucu Bozan Şeyler

    1) Kasden yiyip-içmek ve cinsel ilişkide bulunmak gibi, oruca aykırı olan işleri yapmak orucu bozar. 2) Oruçlu olduğunu bildiği halde, hataen yiyip-içen, abdest alırken midesine su kaçıran kimsenin orucu bozulur. 3) Dişlerin arasından çıkan kan, çok olur da boğaza giderse oruç bozulur. Dişlerin arasından çıkan kan tükürükle karışıp boğaza gidecek olursa, çoğunluğu kan […]

Orucun Hikmetleri, Faydaları

    Oruç Allah (cc)’ın emiridir. Allah Tealâ (cc) bize emrettiği için başka zamanlar bize helâl olan bazı işleri oruçlu bulunduğumuzda yapmıyoruz. Orucun hikmet ve faydalarını şöyle sıralayabiliriz: 1) Ramazan ayı mukaddes bir aydır. Allah (cc), kullarından, bu ayı ibâdetle geçirmelerini, Allah (cc)’a yaklaşmak için gayret göstermelerini istemiştir. Yemek sofrasında ve benzeri keyifli zamanlarda bunların […]

Orucun Ferde Kazandırdıkları Nelerdir?

İnsan, ruhla cesetten mürekkep olarak yaratılan bir varlıktır. Ruhun olmadığı ceset bir şey ifade etmediği gibi, cesedin olmadığı ruh da teklif dünyası adına bir mânâ ifade etmez. İnsan, yiyip içtiği yiyeceklerle, yaptığı hâl ve hareketlerle, yerine getirmeye çalıştığı ibadet ü taatle hem cesedine ve hem de ruhuna birtakım tesirlerde bulunmuş olmaktadır. Ağzına aldığı bir lokma […]