Tag Archives: orucun farz kılınması

Orucun Farz Olduğu Kimseler

İslâm, emir ve yasaklarına muhatap olan kimselerde birtakım şartlar arar. Bu anlamda diğer ibadetlerde olduğu gibi, oruç ibadetinde de belli başlı özelliklere haiz olan kimseler mükellef tutulmuştur. Bunları şu şekilde sıralamamız mümkündür: Müslüman Olmak Oruç ibadetinin bir kimseye farz olması için, o kişinin Müslümanlığı kabul etmiş olması gerekir. Ergenlik Çağında ve Akıllı Olmak Bir kimseye […]

Sünnetten Orucun Farziyetine Deliller Nelerdir?

“İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilâh bulunmadığına ve Peygamber Efendimizin Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, namazı kılmak, zekât vermek, Ramazan orucu tutmak, gücü yetenler için Beytullah’ı ziyaret etmek.” Diğer bir rivayet de şöyledir: “Saçı başı dağınık bir adam Peygamber Efendimiz’e gelerek: “Ya Rasûlallah! Allah’ın üzerime oruç olarak neyi farz kıldığını bana […]

Kur’ân’dan Orucun Farziyetine Deliller Nelerdir?

“Ey iman edenler, sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki korunursunuz.” ; “O sayılı günler, Ramazan ayıdır. O Ramazan ayı ki insanlığa bir rehber olan, onları doğru yola götüren ve hakkı batıldan ayıran en açık ve parlak delilleri ihtiva eden Kur’ân o ayda indirildi. Artık sizden kim Ramazan […]